biuro@westom.pl     tel. 530 825 825

Wyznaczanie celów pozycjonowania i śledzenie ich efektywności

Jasne cele SEO

W pozycjonowaniu niezwykle ważne jest wyznaczenie sobie celów, mierzenie ich i sprawdzanie efektywności na drodze ich osiągania. Za pomocą narzędzi do analityki sieciowej czy innych programów do zbierania danych można zdobyć sporo cennych informacji. Najważniejsze zastosowania to: odnajdywanie nowych linków, identyfikowanie fraz kluczowych z długiego ogona, namierzanie linków konkurencji itp. Jeśli będzie się dobrze rozumieć te narzędzia, to lepiej będzie się można poruszać w świecie pozycjonowania.

Do wyboru jest wiele narzędzi i żeby wybrać te odpowiednie, należy dokładnie wiedzieć, co chce się badać.

Na początek najlepiej jest ustanowić linię bazową parametrów, które określą drogę dla pozostałych działań. Ustalenie linii bazowej jest priorytetem, w przeciwnym razie nie będziesz miał do czego porównać swoich postępów.

Linię bazową tworzy wile zmiennych, takich jak: sprzedaż organiczna, indeksowanie, współczynnik indeksowania witryny, współczynnik konwersji itp. Najlepiej zacząć od wyznaczenia najważniejszych celów swojej strony internetowej.

Jakie są cele Twojej witryny?

 • Zyskanie jak największej liczby odbiorców.
 • Sprzedaż produktów.
 • Sprzedaż usług.
 • Zdobycie danych użytkowników/potencjalnych klientów.
 • Osiągnięcie zysków za pomocą reklam.
 • Zdobycie darowizn.
 • Przyciągnięcie jak największej ilości użytkowników na swoją stronę dzięki publikowaniu dobrej i ciekawej treści.

Co wpływa na wymienione wyżej cele witryny?

 • Ruch sieciowy na witrynie.
 • Ilość użytkowników z podziałem na tych nowych i powracających.
 • Ruch sieciowy na stronach cieszących się największą popularnością.
 • Wejścia na stronę wygenerowane przez wyszukiwanie w wyszukiwarce.
 • Strony generujące najwyższy współczynnik konwersji.
 • Ruch sieciowy na pojedynczej stronie i stopień konwersji na niej.

Podstawowe punkty źródeł danych dla witryny:

 • Ilość naturalnego ruchu sieciowego pochodzącego z konkretnych wyszukiwarek i słów kluczowych.
 • Ilość danych na temat konwersji z podziałem na słowa kluczowe i wyszukiwarki.
 • Wytypowanie najmniej efektywnych stron pod względem ruchu sieciowego i konwersji.
 • Wytypowanie najbardziej efektywnych stron pod względem ruchu sieciowego i konwersji.
 • Podzielenie witryny na sekcje na podstawie otrzymywanego przez nie ruchu sieciowego z danej wyszukiwarki oraz słowa kluczowego.
 • Określenie liczby zaindeksowanych stron.
 • Analiza aktywności robotów indeksujących na danej witrynie.
 • Przyjrzenie się, czy zaindeksowane strony otrzymują wystarczający ruch sieciowy.
 • Czy najlepiej sprzedające się produkty zostały zaindeksowane? Jeśli tak, to jaki ruch sieciowy uzyskano w ten sposób z wyszukiwarek.
 • W przypadku nałożenia kary przez wyszukiwarkę należy sprawdzić, czy ruch na witrynie się zmniejszył.
 • Czy aktualizacja algorytmu wyszukiwarki wpłynęła w jakimś stopniu na ruch sieciowy na witrynie?
 • Namierzenie adresów URL zwracających błąd 404.
 • Namierzenie niezależnych stron z linkami do nieistniejących stron.

Jeśli chcesz zacząć coś poprawiać, to po pierwsze musisz wiedzieć dokładnie co, a po drugie należy zmierzyć ten parametr. Bez tego poprawki nie będą skuteczne. Wskazanie konkretnej drogi do celu jest kluczowe w procesie optymalizacji. Oczywiście cele z czasem mogą się zmieniać. Zebranie wyczerpujących informacji jest niezbędne, jeśli pragniemy określić postępy na drodze do naszych celów.

Takie działanie określa się mianem wyznaczania przekładalnych na działania kluczowych składników efektywności (z ang. key performance indicators KPI). KPI mówiąc prostym językiem są to finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. KPI wspierają osiąganie celów operacyjnych i strategicznych w przedsiębiorstwie.

W pozycjonowaniu działa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to parametry optymalizacyjne, rangi, wizyty i linki zwrotne. Druga, to wskaźniki takie jak : sprzedaż, koszty, zwrot inwestycji, umowy itp. W pozycjonowaniu należy umiejętnie łączyć obie płaszczyzny.

Proces śledzenia obejmuje następujące po sobie kroki:

 1. Definicja strategii SEO, ustalenie harmonogramu implementacji i wyznaczenie celi. Co chcemy osiągnąć i w jaki sposób to zrobimy. Jak będziemy analizować postępy? Jakich narzędzi do tego użyjemy?
 2. Omówienie strategii – ogólne cele biznesowe powinny iść w parze z celami biznesowymi firmy i witryny. Należy wziąć pod uwagę bliższą i dalszą przyszłość.
 3. Ustalenie linii bazowej – należy ustalić linię bazową jeszcze przed rozpoczęciem właściwej pracy, ale już po ustaleniu metod pomiaru postępów. Linię bazową się ustala poprzez zapisanie aktualnych wartości parametrów. Wyeliminuj czynniki, które mogą fałszować dane, zaniżać lub zawyżać ich wartości. Do takich czynników mogą należeć jakieś wydarzenia nagłe bądź okresowe. Dlatego najlepiej wziąć pod uwagę dane z dłuższego okresu – co najmniej roku. W tym przypadku wyeliminujemy wpływa tzw. sezonowości. Warto wziąć jeszcze pod uwagę takie czynniki, jak: konkurencja (nowi gracze i Ci, co się wycofali), wszelkie konsolidacje, zmiany w biznesie czy zmiany algorytmów wyszukiwarek.
 4. Czas start – teraz możesz już zacząć wdrażać strategię SEO. Wprowadź nowe odnośniki, zmiany w witrynie itp.
 5. Zbieraj wszystkie informacje – zbieraj wszystkie dane dla poszczególnego parametru. To czy proces optymalizacji się sprawdził dowiesz się dopiero po jakimś czasie. Nic nie dzieje się od razu. Na długość tego okresu mogą mieć wpływ takie czynniki jak:
 • Czas funkcjonowania witryny w sieci – jeśli Twoja strona istnieje od niedawna, to żeby zobaczyć efekty zmian trzeba trochę dłużej poczekać.
 • Stopień skanowania – na tych witrynach, które są głębiej skanowane zmiany będą widoczne szybciej.
 • Ważność witryny – jeśli witryna jest autorytetem to zmiany zostaną szybciej zaobserwowane.
 • Stopień zmian – wszelkie nagłe zmiany, takie jak zmiana architektury informacji na stronie, nowe adresy URL itp. Sprawią, że efekty będą widoczne dopiero po dłuższym czasie.
 1. Czas na porównanie danych – teraz możesz porównać otrzymane dane z tymi z linii bazowej. Na nic Ci nowe informacje, jeśli ich do czegoś nie odniesiesz. Tylko po dokonaniu porównania będziesz mógł ocenić postępy.
 2. Doskonalenie i ciągły rozwój – po przeprowadzonej analizie czas na konkretne działania. Może kampania nie przyniosła takich efektów jak oczekiwałeś? Spróbuj to naprawić, jeśli jednak to kompletne nie porozumienie, to wypróbuj inną kampanię.

Dobra strategia to taka, gdzie osiągasz bardzo dobre wyniki. Jeśli nastąpił zauważalny wzrost ruchu sieciowego czy stopnia konwersji, to znaczy, że wszystko poszło dobrze. W takim wypadku można zastosować taką samą strategię na innych swoich stronach. Jeśli strategia jest dobra, to nie znaczy, że nie może być jeszcze lepsza. Możesz ją jeszcze bardziej poprawić. Twórz i umieszczaj jeszcze lepsze treści na stronie, a zobaczysz, że korzyści będą jeszcze większe.

W przypadku niezauważalnych zmian czy w ogóle ich braku nie zniechęcaj się od razu. Czasami żeby zobaczyć zmiany w ruchu sieciowym czy w stopniu konwersji potrzeba trochę więcej czasu. A może gdzieś wystąpił błąd? Może witryna dopiero co została przebudowana? Wtedy wskaźniki mogą się pogorszyć zanim zobaczy się zauważalna poprawę. W takiej sytuacji pozostaje być tylko cierpliwym. Skup się na celach, a rezultaty powinny się w końcu pojawić. Im bardziej rozbudowana witryna, tym dłużej trzeba czekać na zmiany. Nieraz może to trwać wiele miesięcy.

Linia bazowa

Na początku, jeszcze przed rozpoczęciem projektu należy ustalić zestaw podstawowych parametrów, do których będziemy się odnosić w późniejszym czasie. Dokładne określenie tych parametrów wcale nie jest łatwym zadaniem, jak z początku mogłoby się wydawać. Poza tym rzeczywistość nie zawsze musi wyglądać tak, jak wskazują na to parametry. Może się okazać, że parametry będą wskazywać poprawę mimo, że nie dokonaliśmy żadnych zmian. Albo poprawa może być związana z całkowicie niezależnymi czynnikami biznesowymi.

Trzeba jeszcze mieć na uwadze czynniki sezonowe, które mogą zakłócać realne wskazania parametrów. Tak samo może mieć na to wpływ specyfika firmy. Jeśli jednak nie doszło w ostatnim czasie do żadnych gwałtownych zmian w strategii, to można bez problemu ustalić linię bazową. W przypadku czynników sezonowych, jeśli dysponujemy danymi z ostatnich kilku lat, to także możemy uwzględnić ich realny wpływ podczas ustalania linii bazowej.

Upewnij się jeszcze, czy na pewno nie doszło do ważnych zmian w strategii. Mogą one mieć wpływ na mierzone przez Ciebie czynniki. Drastyczna zmiana sposobu prowadzenia biznesu może spowodować, że porównania będą pokazywać mylne dane. W takiej sytuacji można wziąć jeszcze pod uwagę współczynnik kliknięć w wynikach wyszukiwania oraz można przyjrzeć się pozycji w rankingu dla wszystkich dokumentów.

Zjawisko, jakim jest samorzutny spadek ruchu sieciowego, również może powodować trudności w określaniu linii bazowej.

Znaczący spadek ruchu sieciowego podczas analizy naturalnego ruchu może być ważnym sygnałem. Wtedy konieczne jest zbadanie przyczyn tego zjawiska zanim przejdzie się do określania linii bazowej oraz celów. Za spadek ruchu sieciowego mogą odpowiadać: przebudowa strony internetowej, zmiany w charakterze działalności firmy, czynniki sezonowe czy wszelkie aktualizacje algorytmów Google’a. To czy na zmianę ruchu sieciowego odpowiada zmiana algorytmów można sprawdzić za pomocą narzędzia Panguin. W programie nakłada się wykresy ruchu naturalnego z Google Analytics na historię aktualizacji algorytmów Moz. W taki sposób zobaczymy czy istnieją jakieś korelacje. Nie zawsze można przyjąć za pewnik, że to właśnie aktualizacje wpłynęły na ruch sieciowy. Mimo wszystko, trzeba mieć na uwadze, że aktualizacje mogą mieć wpływ.

Warto śledzić na bieżąco pozycję w Google. Spory przeskok słowa kluczowego z miejsca 100 na 5 może się przekładać na wzrost ruchu sieciowego, ale też pokazuje, że któryś z aspektów strategii się sprawdza.

Śledzenie zmian pozycji słów/fraz kluczowych możemy dokonywać za pomocą wielu narzędzi, na przykład:

 • Webpozycja (https://webpozycja.pl/)
 • pl (https://asps.pl/accounts,login.html)
 • STAT4SEO (http://www.stat4seo.pl/)
 • CMONITOR (https://cmonitor.pl/)
 • SEO SERP (https://techformator.pl/seo-stat-mini-darmowe-monitorowanie-pozycji-slow-kluczowych-w-google/)
 • AuthotityLabs (http://authoritylabs.com/)

W uzasadnieniu biznesowym warto odnieść się do takich parametrów jak:

 • Przychód.
 • Pozyskane dane kontaktowe użytkowników.
 • Zasięg.
 • Wartość dla marki.
 • Dostęp do określonych treści.
 • Darmowe wersje demonstracyjne.
 • Formularze rejestracji w newsletterach.
 • Prośby o demonstrację.
 • Prośby o kontakt.

Pomiary ruchu sieciowego:

 • Obserwując wzrost konwersji w danym przedziale czasowym możesz zmierzyć rezultaty swojej kampanii.
 • Każdego dnia analizuj raporty dotyczące źródeł odwiedzin i otrzymywanych linków.
 • Identyfikuj tzw. stracone szanse, czyli takie zapytania, jakie wpisywali użytkownicy w wyszukiwarkę i którzy dotarli na Twoją stronę internetową, ale nie przyczyniło się to do zwiększenia stopnia konwersji.

Najlepsze sieciowe narzędzia analityczne:

 • AWStats (http://www.awstats.org/).
 • Webalizer (http://www.webalizer.org/).
 • Google Analytics (http://www.google.com/analytics/).
 • Woopra (http://www.woopra.com/).
 • Clicky (http://www.clicky.com/).
 • Piwik (http://www.piwik.org/).
 • Crazy Egg (http://www.crazyegg.com/).
 • Adobe Analytics (http://bit.ly/adobe_analytics).
 • IBM Digital Analytics (http://bit.ly/ibm_digital_analytics).
 • Webtrends (http://webtrends.com/).

Jakie narzędzia analityczne wybrać?

Narzędzia analityczne działają na dwa sposoby. Jedne wykorzystują oprogramowanie analizujące logi Twojego serwera, a drugie implementują znaczniki JavaSript na wszystkich stronach Twojej witryny. JavaScript na bieżąco obserwuje, jaka jest aktywność na Twoich stronach i tworzy profil danych.

Każda z obu metod posiada swoje wady i zalety. Analiza logów pozwala śledzić działanie robotów indeksujących na Twojej witrynie. W przypadku JacaScriptu jest to niemożliwe, ponieważ jak wiadomo wszystko, co znajduje się w JavaScripcie nie jest dostępne dla wyszukiwarek. Ponadto w przypadku analizy logów wszystko odbywa się na Twoim własnym komputerze. Nikt inny nie ma dostępu do danych o ruchu sieciowym. Zatem kluczową rolę odgrywa tu bezpieczeństwo.

Dzięki analizie logów można śledzić użytkowników, którzy wyłączyli możliwość przetwarzania kodu JavaScript, typy danych w formacie innym niż HTML oraz żądania częściowe.

Obserwuje się, że jednak większość wybiera śledzenie za pośrednictwem JavaScript. To rozwiązanie jest bardziej elastyczne. Kod JavaScript możesz konfigurować według swoich własnych potrzeb. Kod JavaScript umożliwia śledzenie wychodzących żądań linków, odczytywania rozdzielczości ekranu użytkownika oraz umożliwia śledzenie zdarzeń, w których nie dochodzi do wysyłania żądania HTML.

W niektórych narzędziach analitycznych można się spotkać z obiema metodami, a nawet połączeniami obu metod. Żadna z metod nie jest lepsza czy gorsza od drugiej. Każda z nich ma swoje wady i zalety oraz działa w inny sposób. Wybór odpowiedniej z nich zależy od tego, co konkretnie chcemy mierzyć.

Zanim wybierzesz odpowiednie narzędzie, zastanów się, czego najbardziej potrzebujesz i czy dane narzędzie spełnia twoje oczekiwania. Nie zawsze można od razu sprecyzować swoje oczekiwania. Czasami właśnie narzędzie ma nam w tym pomóc. Nieraz trzeba poświęcić sporo czasu na analizę danych statystycznych i dopiero wtedy można określić wymagania. Na początku korzystaj z darmowych narzędzi. Przetestuj kilka z nich zanim się zdecydujesz na któreś konkretnie. Szukaj, aż znajdziesz takie, które najbardziej Ci odpowiada