biuro@westom.pl     tel. 530 825 825

User experience wyświetlania danych

Wyświetlanie na witrynach danych w tym wykresów i tabel bywa nie lada wyzwaniem dla projektanta.

Trzeba zastosować odpowiednie podejście. Użytkownik nie może zostać przytłoczony zbyt dużą ilością informacji, a jednocześnie trzeba zapewnić użytkownikowi jak najwięcej szczegółów.

Czego konkretnie oczekują użytkownicy od danych prezentowanych w formie tabel i wykresów? Dane powinny być szczegółowe, ponieważ użytkownicy szukając ich, potrzebują bardzo konkretnych informacji. Najczęściej użytkownicy chcą:

 • Porównać jedne dane z innymi.
 • Zrozumieć skomplikowane informacje, nieraz łatwiej jest zinterpretować dane, jeśli są przedstawione w formie wykresu, grafu czy tabeli.
 • Znaleźć odpowiedzi na interesujące ich pytania.

Dane przedstawione w formie tabel i wykresów powinny być dla użytkowników czytelne i zrozumiałe. Liczą się wszystkie szczegóły – rodzaj czcionki, rozmiar, kolory itp.

Typowe cele biznesowe udostępniania danych w sieci:

 • Umożliwienie użytkownikom dokonywania porównań produktów (usług).
 • Dbanie o czas i finanse użytkowników – mogą uzyskać dostęp do wielu informacji bez konieczności telefonowania czy pisania maili do punktu obsługi klienta.
 • Przedstawianie firmy jako eksperta i profesjonalistę w danej dziedzinie.
 • Wydłużanie czasu spędzonego na witrynie.
 • Zwiększenie liczby wyświetlanych reklam.
 • Wpływanie na użytkowników – decyzje podjęte przez użytkowników po zapoznaniu się z danymi, mogą wpływać na korzyść firmy.

Jak powinna prezentować się przykładowa tabela na witrynie?

 • Wszystkie nazwy kolumn i wierszy muszą być zrozumiałe dla użytkowników.
 • Powiązane informacje powinny być pogrupowane razem – takim informacjom można nadać jeden kolor tła w komórkach lub wyróżnić je pogrubioną linią. Takie podejście zwiększy czytelność tabeli.
 • Zamieszczanie tylko niezbędnych danych – niech w tabeli znajdzie się to, co naprawdę istotne. Nie ma sensu dawać więcej, niż wymaga tego użytkownik.
 • Znaczniki HTML – w kodzie należy stosować znacznik <table>.

Przydatne wskazówki odnośnie projektowania wykresów i tabel:

 • Ustal najważniejsze informacje – jakie dane dla użytkowników mają szczególne znaczenie? Które z nich będą dla nich najbardziej przydatne? Prezentuj tylko to, co pomoże użytkownikom wykonać dane działanie. Przedstawianie zbędnych informacji jest całkowicie niepotrzebne.
 • Klątwa wiedzy – pamiętaj, że znając dobrze daną dziedzinę możesz zapomnieć, że inni mogą nie mieć o niej bladego pojęcia. Dlatego prezentując dane zrób to tak, jakbyś miał niewielkie pojęcie o firmie. Musisz przedstawić dane w prosty sposób, posługiwać się językiem zrozumiałym nawet dla nowicjuszy.
 • Forma – niektóre informacje lepiej prezentują się w formie tabeli, inne w formie wykresu, a jeszcze inne w formie grafu czy diagramu. Zastanów się, w jaki sposób zaprezentować dane. Jaki będzie najlepszy? Jaki sposób prezentacji będzie najlepiej czytelny dla użytkownika?
 • Testy – jeśli wprowadzasz nowy rodzaj prezentacji danych na stronie, spróbuj je najpierw przetestować z udziałem użytkowników. Zobaczysz, czy ta konkretna forma prezentacji sprawdza się w danym przypadku.

Jakie błędy popełnia się najczęściej podczas opracowywania danych do wyświetlenia na stronie?

 • Prezentowanie za dużej ilości danych – co interesuje większość użytkowników? Do czego będą potrzebne im dane? Musisz znać odpowiedzi na te pytania, aby zaprezentować użytkownikom tylko takie informacje, które ułatwią im wykonanie zadania. Nie ma potrzeby zasypywania ich niepotrzebnymi informacjami. Trudniej będzie się w tym odnaleźć i więcej czasu stracą użytkownicy na dotarcie do konkretnych informacji.
 • Zbyt dużo danych w jednym miejscu – nie upychaj wszystkiego na siłę w jedną tabelę i nie zamieszczaj za dużo na wykresie. W takim przypadku lepiej jest rozdzielić dane na kilka tabel czy wykresów.