Współczynnik konwersji

Czym jest współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji to miara skuteczności działań marketingowych lub sprzedażowych, która określa procentową liczbę użytkowników, którzy wykonali pożądaną akcję na stronie internetowej w stosunku do liczby ogólnej użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę lub przebywali na niej przez określony czas.

Akcją tą może być na przykład dokonanie zakupu, wypełnienie formularza kontaktowego, zapisanie się do newslettera, pobranie pliku lub wykonanie innej pożądanej przez właściciela strony akcji.

Współczynnik konwersji jest wyrażony w procentach i obliczany jako stosunek liczby użytkowników, którzy wykonali pożądaną akcję do liczby wszystkich użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę lub przebywali na niej przez określony czas.

Współczynnik konwersji jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności kampanii reklamowych i działań marketingowych oraz służy do oceny skuteczności strony internetowej i optymalizacji procesów sprzedażowych.

Kliknij, aby ocenić
[Total: 0 Średnio: 0]