Strong

Czym jest znacznik strong?

Znacznik <strong> to jeden z podstawowych znaczników HTML służących do wyróżnienia tekstu na stronie internetowej. Używa się go do oznaczenia fragmentu tekstu, który ma być ważniejszy od pozostałych i przyciągnąć uwagę czytelnika. Tekst oznaczony znacznikiem <strong> jest zazwyczaj wyświetlany w pogrubieniu.

Przykład użycia:

html
<p>To jest <strong>ważny</strong> tekst.</p>

W wyniku powyższego kodu wyświetli się akapit z tekstem „To jest ważny tekst.”, przy czym słowo „ważny” będzie wytłuszczone (wyróżnione pogrubieniem).

Warto zaznaczyć, że znacznik <strong> jest używany głównie w celach semantycznych, czyli po to, aby podkreślić znaczenie wyróżnionego tekstu, a nie tylko dla formatowania. Wizualny wygląd oznaczonego tekstu powinien być dostosowany do wyglądu całej strony z użyciem arkuszy stylów (CSS).

Kliknij, aby ocenić
[Total: 0 Średnio: 0]