Model biznesowy

Czym jest model biznesowy?

Model biznesowy to plan, który opisuje, jak firma będzie zarabiać pieniądze poprzez dostarczanie wartości swoim klientom. Model biznesowy określa sposób, w jaki firma generuje przychody, zarządza kosztami i osiąga zysk.

Elementy modelu biznesowego to:

  1. Who – kto jest klientem firmy? Określenie grupy docelowej, na której skupia się firma, włączając w to wiek, płeć, preferencje zakupowe, lokalizację i inne cechy demograficzne.
  2. What – jaką wartość oferujesz? Określenie wartości, jaką firma dostarcza swoim klientom, jakie problemy rozwiązuje lub jakie potrzeby zaspokaja.
  3. How – w jaki sposób dostarczysz wartość swoim klientom? Określenie sposobu, w jaki firma będzie dostarczać wartość swoim klientom, włączając w to strategie dystrybucji, kanały sprzedaży i obsługi klienta.
  4. Why – dlaczego klient powinien skorzystać właśnie z Twojej oferty? Określenie unikalnej propozycji wartości, czyli tego, co wyróżnia firmę na tle konkurencji i dlaczego klienci powinni wybierać ofertę właśnie tej firmy.

Inne elementy modelu biznesowego, które mogą być również istotne to:

  1. Revenue Streams – źródła przychodu, czyli opis, jak firma generuje przychody i w jaki sposób pobiera opłaty od klientów.
  2. Key Resources – kluczowe zasoby, czyli opis, jakie zasoby firma musi posiadać, aby dostarczyć wartość swoim klientom.
  3. Key Activities – kluczowe działania, czyli opis, jakie działania firma musi podjąć, aby dostarczyć wartość swoim klientom.
  4. Key Partnerships – kluczowe partnerstwa, czyli opis, jakie partnerstwa firma musi nawiązać, aby dostarczyć wartość swoim klientom.
  5. Cost Structure – struktura kosztów, czyli opis, jakie koszty są związane z działalnością firmy i jak są one zarządzane.

Wszystkie te elementy wspólnie tworzą pełny opis modelu biznesowego, który pozwala firmie skutecznie działać na rynku i generować zyski.