Efektywność osobista

Co to jest efektywność osobista?