Atrybut target

Atrybut target, znany również jako cel, jest jednym z podstawowych elementów znacznika HTML <a>, który służy do określenia, gdzie ma prowadzić link, czyli dokąd ma kierować użytkownika po jego kliknięciu.

Kod HTML dla linku wygląda w następujący sposób:

php
<a href="http://example.com" target="_blank">Link</a>

Atrybut href określa adres URL, na który ma prowadzić link, a wartość atrybutu target określa, w jakim miejscu ma zostać otwarty docelowy dokument.

Wartość atrybutu target może być jedną z następujących:

  • _self: otwiera docelowy dokument w tym samym oknie, w którym znajduje się link (jest to domyślna wartość);
  • _blank: otwiera docelowy dokument w nowym oknie lub karcie przeglądarki;
  • _parent: otwiera docelowy dokument w ramce nadrzędnej;
  • _top: otwiera docelowy dokument na całej stronie, zastępując wszelkie ramki.

Atrybut target jest szczególnie przydatny w przypadku linków, które prowadzą do zewnętrznych stron lub plików, ponieważ pozwala na kontrolę nad tym, jak te zasoby są wyświetlane przez przeglądarkę. Dzięki atrybutowi target można na przykład zapobiec przypadkowemu zamknięciu strony, na której znajduje się link, gdy użytkownik klika na niego, lub umożliwić otwarcie linku w nowym oknie lub karcie, aby użytkownik mógł łatwo powrócić na pierwotną stronę.

Warto również pamiętać, że atrybut target może być wykorzystany do nielegalnych działań, takich jak przechwytywanie danych z innej strony internetowej poprzez otwieranie jej w ukrytym oknie lub kradzież danych użytkowników poprzez przekierowanie ich na fałszywą stronę internetową. Dlatego ważne jest, aby zawsze używać atrybutu target z ostrożnością i tylko w celach zgodnych z prawem i etyką.

Podsumowując, atrybut target jest podstawowym elementem kodu HTML, który pozwala na określenie, w jaki sposób link będzie otwierany przez przeglądarkę. Używanie tego atrybutu pozwala na lepszą kontrolę nad zachowaniem użytkownika i zwiększenie bezpieczeństwa witryny internetowej.

Kliknij, aby ocenić
[Total: 0 Średnio: 0]