biuro@westom.pl     tel. 530 825 825

Przyszłość i perspektywy SEO

Gdzie zmierza SEO?

SEO jest zbiorem technik i działań nakierowanych na uatrakcyjnienie danej witryny z punktu widzenia wyszukiwarki internetowej. Dzięki temu strona ta stanie się bardziej widoczna, lepiej dostępna i co za tym idzie chętniej odwiedzana przez użytkowników. Mówimy tu o wzroście naturalnego ruchu sieciowego.

Stąd już tylko krok do przekonwertowania wizyty na stronie wprost na zakup usługi czy produktu. S

pecjalista zajmujący się SEO ma więc za zadanie dokonanie doboru właściwych technik optymalizacyjnych oraz ich aplikację na witrynie, a także późniejsze monitorowanie ich efektów. Wszystko w ramach przydzielonych mu zasobów finansowych, czasowych i organizacyjnych.

O ile z biegiem czasu zmieniają się algorytmy stosowane przez wyszukiwarki i coraz to  inne czynniki decydują o indeksowaniu, sama idea SEO zmianie nie ulega.

Można założyć, że bez względu na sposób działania wyszukiwarek internetowych, potrzeba prowadzenia działalności z zakresu SEO będzie niezbędna, by zachować widoczność witryny w sieci.

Zatem póki będą istniały wyszukiwarki (w jakiejkolwiek formie), póki SEO będzie podstawowym środkiem na zwiększenie przychodów w kanale internetowym.

 

Jeśli chodzi o przyszłość wyszukiwarek, to możemy się spodziewać szczególnie gwałtownego rozwoju w następujących aspektach:

  • Wyszukiwanie głosowe ( voice searching) – coraz więcej urządzeń posiada dostęp do internetu i są stosowane do wyszukiwania w nim informacji. Nie są to już tylko telefony. Do tego grona dołączyły także zegarki (smartwatch’e), tablety czy coraz bardziej popularni na zachodzie, elektroniczni asystenci domowi. We wszystkich tych urządzeniach, coraz bardziej popularną techniką wprowadzania danych jest sterowanie głosem. Wynika to przede wszystkim z małych rozmiarów, lecz także ze sposobu korzystania z urządzania. Trudno wszak wpisywać zapytanie do zegarka w czasie biegu na autobus, którego trasę chcemy właśnie poznać.
  • Zapytania semantyczne – coraz większych nakładów możemy spodziewać się na technologie wspomagające przetwarzanie obiektowe i relacyjne. Chodzi przede wszystkim o lepszą obsługę różnych rodzajów zapytań oraz o możliwość ich szybkiej i dobrej jakości rozpoznanie.
  • Portale społecznościowe – większego znaczenia będą nabierać wyszukiwarki potrafiące przekopywać się przez zasoby serwisów społecznościowych. Zauważalny jest szybki wzrost ilości wyszukiwań w portalach społecznościowych. Użytkownicy coraz chętniej szukają treści oraz rozwiązań polecanych przez swoich znajomych.
  • Multimedia – wraz z systematyczną poprawą szybkości i jakości łączy internetowych, coraz więcej dostępnych w internecie treści jest w postaci filmów, nagrań, GIFów, dźwięków itp. Zachodzi zatem coraz silniejsza potrzeba do sprawniejszego przeszukiwania takich zasobów, do czego niezbędna będzie analiza treści plików oraz ich indeksowanie.
  • Indeksowanie danych ukrytych za formularzami – obecnie wykonywane między innymi przez Google w ramach modelu First Click Free.
  • Indeksowanie i analiza treści zapisywanych w innych technologiach niż tekstowo – chodzi o przetwarzanie i indeksowanie skryptów, treści prezentowanych przez wtyczki itd. Przede wszystkim dotyczy to popularnych technologii takich jak JavaScript i AJAX.
  • Dane geograficzne – coraz większy nacisk będzie kładziony na geolokalizację użytkownika na podstawie miejsca, z którego zadaje pytanie wyszukiwarce.
  • Personalizacja wyświetlanych wyników – prezentowanie wyników dobranych dla konkretnego użytkownika na podstawie możliwie dużej ilości zebranych przez wyszukiwarkę danych o nim. Informacje te mogą pochodzić z udostępnionych przez użytkownika danych, z jego lokalizacji, a także mogą zostać wydedukowane na podstawie kontekstu jego zapytań.

Zapytania głosowe

Samo wyszukiwanie głosowe podlega stałym modyfikacjom i ulepszeniom. Obecnie nacisk kładziony jest na coraz bardziej „ludzki” charakter zadawania pytań.

Algorytmy dopuszczają pytania zadawane bez zachowania właściwej im składni, biorą pod uwagę akcent, a nawet ton wypowiedzi. Tworzone boty są bardziej zaawansowane, czyli programy udające człowieka. Dziś z takim programem można swobodnie porozmawiać nie bacząc szczególnie na fakt, że rozmawia się z maszyną. Odpowiedzi udzielane przez boty są coraz bardziej trafne i dopasowane formą do zapytań użytkownika. Potrafią także same inicjować rozmowy. Pierwszymi tego typu programami stosowanymi na dużą skalę były Google Voice Actions, Apple Siri, a ostatnio asystent użytkownika w ekosystemie Microsoftu – Cortana.

 

Zmiany nie omijają także samej specyfiki rynku wyszukiwarek. Zmieniają się najważniejsi gracze, zmieniają się ich wizje na przyszłość, a w ślad za tym kierunki do których dążą. W 2009 roku Microsoft postanowił wypowiedzieć wojnę Google i podpisał porozumienie z wyszukiwarką Yahoo!. W wyniku tego porozumienia Yahoo! miało zrezygnować ze stosowania własnych technologii wyszukiwania na rzecz rozwiązań Microsoftu i jego wyszukiwarki Bing. Kolejne porozumienie z chińską wyszukiwarką Baidu miało na celu dostarczanie jej wyników w języku angielskim. W ten sposób Microsoft znacząco zwiększył swój udział w rynku wyszukiwarek, który przekroczył 30%.

Yahoo! mimo to, nadal pracuje nad własnymi algorytmami wyszukiwania, by odzyskać utracony udział w rynku. Niestety nie posiada dostępu do potrzebnych technologii. Nie powstrzymuje to jednak firmy, która 20 listopada 2014 roku podpisała porozumienie z firmą Mozilla, na mocy którego Yahoo! stało się domyślną wyszukiwarką w przeglądarce internetowej Firefox. Zastąpiło w tej roli Google.

A co na to Facebook?

Ogromny potencjał ma Facebook. Na koniec roku 2017 portal miał ponad 2,13 miliarda aktywnych użytkowników, czyli 14% więcej niż na koniec 2016 roku. Ponad połowa z nich łączy się z portalem codziennie. Wszyscy ci ludzie każdego dnia tworzą ogromne ilości treści, którą z kolei chcą przeszukiwać inni członkowie sieci.

Facebook to nie tylko portal społecznościowy. Jego funkcje wzbogacane są poprzez inne aplikacje, takie jak Messenger (ponad 200 milionów użytkowników), Instagram (kolejne 200 milionów) i WhatsApp (500 milionów użytkowników). Wszędzie tam istnieje coraz silniejsza potrzeba wyszukiwania, którą Facebook ma szansę zaspokoić. Potężna zaleta wyszukiwarek Facebooka może polegać na ogromnym potencjale personalizacji wyników. Portal ma przecież dostęp do ogromnej ilości, często bardzo osobistych informacji o swoich użytkownikach. Ma także w swoich zasobach bardzo dużo cennych rad i porad znajomych oraz innych cenionych przez niego ludziach. Jest w stanie połączyć ich w sieć i prezentować wyniki niesłychanie dobrze dopasowane. Jeśli tylko będzie mógł z tych danych odpowiednio skorzystać, na pewno to zrobi.

Opisane zmiany i tendencje pozwalają przypuszczać, że wyszukiwarki nie przestaną istnieć. Mogą za to zmienić swój zakres działania. Będą coraz częściej integrowane z software’em oraz hardware’em. Coraz większa ilość zapytań będzie wysyłana nie poprzez niezależną aplikację do wyszukiwania, lecz przez wbudowane w inne aplikacji moduły do znajdowania potrzebnych danych.

Nieustannie zmieniający się świat internetu będzie tłem także dla wyszukiwarek internetowych. Zmiany zachodzić będą coraz częściej i coraz szybciej. Staną się wyzwaniem, ale i szansą dla SEO oraz ludzi związanych z promocją witryn. Nadchodzą dla nich ciekawe czasy.