biuro@westom.pl     tel. 530 825 825

Nowe rodzaje treści obsługiwane przez wyszukiwarki

Niemal od początku istnienia wyszukiwarek internetowych, ich głównym zadaniem było procesowanie treści zapisanych w formacie tekstowym. Jest to dobrze zrozumiałe, gdyż w warunkach niskiej przepustowości łączy internetowych, dużym koszcie połączeń z siecią i niską dostępnością przyłączy do internetu tekst był podstawowym środkiem przekazu treści.

Wyszukiwarki jeszcze do niedawna specjalizowały się tylko w czytaniu, indeksowaniu treści tekstowych i na ich podstawie nadawały pozycje rankingowe. Wraz z rozwojem sieci i sposobem dostępu do niej (dziś w większości jesteśmy podłączeni do internetu ciągle) coraz więcej treści oglądamy w postaci multimedialnej (dźwięki, filmy, GIFy), map czy relacji społecznościowych. Ponieważ inaczej korzystamy z internetu, innych informacji też z niego potrzebujemy. Wyszukiwarki zmieniają się, by zaspokoić te potrzeby, by nadążyć za użytkownikiem.

Znoszenie ograniczeń

Jednym z pierwszych działań podjętych przez Google w celu podążania za popytem na informacje było zniesienie niektórych ograniczeń nakładanych na skanowanie treści. Wiele nowych rodzajów odnośników pojawia się obecnie w wynikach wyszukiwania, ponieważ dotyczą rodzajów treści wcześniej nieanalizowanych przez przeglądarki.

Największą zmianą na tym polu była poprawa skanowania stron zawierających CSS i JavaScript. Obecnie mechanizmy analizujące takie treści przetwarzają je w takiej formie, jaką widziałby użytkownik. Dzięki temu dobrze symulują jego środowisko i odbiór informacji i w z związku z tym lepiej są w stanie je ocenić. Google zaktualizował przy tym wskazania dla webmasterów, by nie blokowali już plików CSS i JavaScript.

Takie działania ulepszają działanie wyszukiwarki, ale nie pozwalają pozbyć się wszystkich przeszkód. Nadal bardzo problematyczne pozostają strony z nadmiernie skomplikowanym kodem lub strony, na których skrypt Java usuwa treści zamiast je dodawać.

 

Innym wyzwaniem dla dzisiejszych wyszukiwarek są formularze obecne na stronach. Sztandarowym przykładem jest pole wyszukiwania znajdujące się na witrynie. Z punktu widzenia wyszukiwarki bezcelowe jest wpisywanie tysięcy haseł w taki formularz i badanie otrzymanych w ten sposób wyników. Zdarzają się jednak strony zawierające uproszczone formularze bezpośrednio przenoszące do konkretnego artykułu. W takim przypadku możliwe jest wypełnienie takiego formularza i zaindeksowanie treści, do której przeniesiony by został użytkownik. Odpowiednie wypełnienie potrzebnych pól odbywałoby się na podstawie ściśle określonych zasad, by otrzymane wyniki można było sensownie powiązać z zapytaniem.

Obsługa formularzy przez wyszukiwarki to wciąż temat zagospodarowany w małym procencie i nadal stanowi wyzwanie. Znaczące ulepszenie w tej materii, o którym więcej można wyczytać na stronie https://webmasters.googleblog.com/2011/11/get-post-and-safely-surfacing-more-of.html, Google ogłosił w listopadzie 2011 roku.