Jak skutecznie przekierować adres url?

Przekierowanie adresu url polega na poinformowaniu przeglądarek internetowych, że ma wyświetlić inną stronę niż wpisywana do przeglądarki. Wszystko dzieje się automatycznie i jest często wykorzystywane przy skracaniu adresów www lub gdy np, jakaś strona/podstrona przestała istnieć i chcemy, żeby użytkownik został przeniesiony pod inny adres.
Nadpisanie adresu URL można przeprowadzić za pomocą modułu mod_rewrite (Apache) oraz ISAPI_rewrite (Microsoft IIS Server).
Narzędzia sprawdzają się na przykład w sytuacji, kiedy chce się przekierować adresy niedostępne wyszukiwarkom, na adresy bardziej dla nich przyjazne. Narzędzia sprawdzą się również w sytuacji, kiedy na witrynie została zmodyfikowana struktura adresów URL, a treści zmieniły swoją lokalizację. Dzieje się tak, podczas zmiany systemu zarządzania treścią czy architektury serwisu.
Na serwerze Apache, działanie polega na zapisaniu specjalnych dyrektyw (zasady napisywania z ang. rewrite rules) w pliku .htaccess lub pliku konfiguracji serwera (np. httpd.conf lub sites_conf). Na serwerze IIS należy wykorzystać wtyczkę ISAPI (np. ISAPI_Rewrite) i umieścić instrukcję w pliku httpd.ini. na początku pliku .htaccess należy wpisać:
RewriteEngine on
RewriteBase /
Drugi wiersz pomija się w przypadku, kiedy dodaje się tę funkcję w pliku konfiguracyjnym z tego powodu, że instrukcja RewriteBase jest obsługiwana tylko w pliku ,htaccess. Rewritebase sprawia, że nie trzeba wstawiać symboli „^/” przy każdej regule, a wystarczy tylko symbol „^”.
Następnym krokiem jest przejście do implementacji reguł. Na przykład jeśli chcemy, aby adres: http://www.mojastrona.com/produkty/666 spowodował wczytanie strony dostępnej pod adresem http://www.mojastrona.com/try_me.php?id=666, bez zmiany adresu w pasku przeglądarki i bez modyfikacji kodu w pliku „try_me”. Modyfikacja nie zastąpi wszystkich dynamicznych adresów URL w odnośnikach na wszystkich stronach. Można to rozwiązać poprzez:
RewriteRule ^produkty/([0-9]+)/?$ try_me.php?id=$1 [L]
Powyższa instrukcja oznacza, że wszystkie żądania zawartości katalogu „produkty/” powinny zostać przeniesione do pliku „try_me.php”, gdzie podkatalogi folderu „produkty/” stają się parametrami skryptu PHP.
Znaczenie znaków:
„^” – oznacza początek adresu URL po nazwie domeny
„$” – oznacza koniec adresu,
[0-9] – cyfry,
„+” – możliwość wystąpienia całej serii cyfr,
/? – oznacza wystąpienie znaku „/” jeden raz lub możliwość jego pominięcia,
() – ich zawartość umieszcza się w pamięci,
$1 – parametr umożliwia uzyskanie dostępu do zachowanych pamięci, dla drugiej pary nawiasów byłoby to $2,
[L] – nakazuje serwerowi przerwanie operacji, jeśli dopasuje regułę do przypadku, w innym razie serwer porówna wszystkie zdefiniowane reguły,
Bardziej złożony przykład:
Adres URL ma zostać przepisany z formatu:
http://www.mojastrona.com/webapp/wcs/sklepy/serwlet/WyswietlProdukty?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-1&categoryID=4&productID=666
na:
http://www.mojastrona.com/4/666.htm.
RewriteRule ^([^/]+)/([^/]+)\.htm$
webapp/wcs/sklepy/serwlet/WyswietlProdukty?storeId=10001&catalogId=10001&
langId=-1&categoryID=$1&productID=$2 [QSA,L]
[^/] – ten ciąg znaków oznacza dowolny znak poza ukośnikiem; wewnątrz nawiasów kwadratowych znak „^” jest rozumiany jako słowo „nie”.
[QSA] – oznacza, że nie chcemy, by oryginalny łańcuch zapytań został pominięty.

Najważniejsze znaki i reguły ich interpretacji w wyszukiwarce:

* – oznacza zero lub więcej instancji poprzedzającego ten symbol znaku.
+ – oznacza jeden lub więcej instancji poprzedzającego ten symbol znaku.
? – oznacza zero lub jedną instancję poprzedzającego ten symbol znaku.
^ – początek łańcucha znaków, jeśli jest wewnątrz kwadratowych nawiasów, to oznacza słowo „nie”, np. [^$] oznacza „nie dolar”.
$ – zakończenie łańcucha znaków.
. – znak wieloznaczności, oznacza dowolny symbol.
\ – przywraca następującemu po nim znakowi pierwotne znaczenie (np. znak zapytania ma oznaczać znak zapytania).

Najbardziej popularne pomyłki w użyciu znaków:

 • Jeśli użyje się .* zamiast .+ – wyrażenie .* jest prawidłowe również dla 0 znaków.
 • Używanie wyrażeń, które będą pasować do wielu instancji, zamiast zatrzymać się na jednej, na przykład: RewriteRule ^(.*)/?index\.html$ /$1/ [L,R=301] – taka reguła przekieruje ze strony http://www.mojastrona.com/blah/index.html na stronę http://www.mojastrona.com/blah//, a na pewno nie o to tutaj chodziło. Symbole „.*” przechwycą wszystkie znaki ukośnika, zanim wyrażenie /? Zacznie działać. Można to zapisać w inny sposób. Zamiast „.*” w porównaniu można użyć „[^” lub „.*?”. W miejsce „^(.*)?” można wstawić „^(.*?)/?”. Albo w miejsce „.*/.*” można wstawić „[^/]*/[^/}*”. Reguła będzie się prezentować w następujący sposób: RewriteRule ^(.*?)/?index\.html$ /$1/ [L,R=301].
 • Pominięcie znaków ^ oraz $ myśląc, że początek i koniec wynika z kontekstu.
 • Pominięcie znaków przywrócenia, w przypadku znaków specjalnych, które powinny zostać zinterpretowane w naturalny sposób, na przykład wpisanie „.,” zamiast „\.”, a chcemy by znak został zrozumiany jako kropka.
 • W połączenie z RewriteRule używa się również RewriteCond. Jest to bardzo funkcjonalna dyrektywa. Za jej pomocą można przyrównać treści z łańcucha zapytań, nazwy domeny i innej dowolnej zawartości, która nie występuje pomiędzy nazwą domeny, a znakiem zapytania w adresie URL. RewriteRule oraz RewriteCond nie mają dostępu do zakotwiczonej części adresu URL., czyli tekstu po znaku „#”. Część ta funkcjonuje w przeglądarce, dlatego nie ma potrzeby wysyłania jej na serwer. Przykład użycia RewriteCond:
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.mojastrona\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.mojastrona.com/$1 [L,R=301]
RewriteCond przyrównuje nazwę hosta jeszcze przed wykonaniem reguły RewriteRule. Wykrzyknik „!”na początku wyrażenia jest interpretowany przez serwer jako słowo „nie”.
Umieszczenie znaku zapytania „?” na końcu docelowego adresu pokazuje, że zapytanie nie musi zostać zachowane.
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.mojastrona\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.mojastrona.com/$1? [L,R=301]
Jeśli chce się usunąć identyfikator sesji lub parametr (np. source=baner_rekl) z adresu URL, zachowując jednocześnie inne parametry w łańcuchu, to można zapisać to w następujący sposób:
Dla adresu statycznego
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^source=[a-z0-9]*$
RewriteRule ^(.*)$ /$1? [L,R=301]
Dla adresu dynamicznego
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.+)&source=[a-z0-9]+(&?.*)$
RewriteRule ^(.*)$ /$1?%1%2 [L,R=301]
Przed przekierowaniem użytkownika, należy w pierwszej kolejności wywołać skrypt, który zapisze dane użytkownika w plikach cookie. Dopiero wtedy można użyć przekierowania 301 do kanonicznego adresu URL:
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^source=([a-z0-9]*)$
RewriteRule ^(.*)$ /cookiefirst.php?source=%1&dest=$1 [L]
Innym problemem jest niepoprawne katalogowanie stron w adresach URL z nagłówkiem HTTPS, gdzie dochodzi do usunięcia ukośnika z łańcucha. Najpierw zajmujemy się protokołem HTTPS:
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule ^katalog/(.*) http://www.mojastrona.com/katalog/$1 [L,R=301]
W przypadku posiadania odrębnego serwera bezpieczeństwa, nie trzeba stosować wiersza RewriteCond, wystarczy ukośnik zamykający w regule:
RewriteRule ^(.*[^/])$ /$1/ [L,R=301]
Po zakończeniu opracowywania mechanizmów nadpisywania adresów URL, należy wycofać dynamiczną wersję adresu. Należy zastąpić wszystkie instancje na stronie i przekierować na statyczny odpowiednik. W taki sposób linki nakierowane na starsze wersje adresu URL, przekierują wyszukiwarkę i użytkowników na nowy adres. Zostanie od zaindeksowany i zapisany, a starsza wersja zostanie usunięta z baz danych wyszukiwarek. Można to zrobić w następujący sposób:
RewriteCond %{QUERY_STRING} id=([0-9]+)
RewriteRule ^try_me\.php$ /produkty/%1.html? [L,R=301]
Trzeba uważać, by nie doszło do niekończącej się rekurencyjnej pętli przekierowań. Można to obejść poprzez dodanie do docelowego adresu bezsensownego parametru i skasowanie go tuż przed przekierowaniem. Na przykład:
RewriteCond %{QUERY_STRING} id=([0-9]+)
RewriteCond %{QUERY_STRING} !cos=cos
RewriteRule ^try_me\.php$ /produkty/%1.html? [L,R=301]
RewriteRule ^products/([0-9]+)/?$ /try_me.php?id=$1&cos=cos [L]

Podsumowując:

Do przepisania wykorzystuje się polecenie RewriteRule. Składnia komendy prezentuje się następująco:
RewriteRule maska_przepisania docelowy_adres [opcje/flagi]
maska_przepisania – adres/wzorzec, który umieszczany jest w adresie URL. docelowy_adres – plik lub adres, który jest fizycznie wywoływany.
[opcje] – przykładowe flagi do wykorzystania wraz z RewriteRule:
 • R – (redirect), przekierowanie, [R=301].
 • L – (last) – reguła zostanie wykonana jako ostatnia.
 • F – (forbidden) – użyj tej flagi, aby zablokować dostęp do wybranego adresu URL.
 • S – (skip) – omija określoną ilość następnych reguł. Przykład: wartość “S=3” ominie trzy następne reguły.
 • E – umożliwia dodanie zmiennej środowiskowej.
 • QSA – flaga zachowująca querystring.
Do you like Westom's articles? Follow on social!
Comments to: Nadpisanie i przekierowanie adresu URL

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  KURS SEO od PODSTAW z RABATEM

  kurs seo

  E-commerce

  Strona internetowa przyjazna wyszukiwarkom pozwala na szybsze zaindeksowanie jej zawartości oraz na wysokie pozycje w wynikach naturalnych np. Google. Aby witryna była dostępna dla wyszukiwarek, musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim treść, która znajduje się na stronie internetowej musi być łatwo dostępna dla robotów indeksujących. To pierwszy, najważniejszy krok do zajęcia wysokiej pozycji w rankingu […]
  Na czym polega dobieranie słów kluczowych? Analiza słów kluczowych polega na znalezieniu takich słów/fraz, których najczęściej używają użytkownicy internetu do wyszukiwania określonych produktów czy usług. Badanie słów kluczowych jest ważnym pierwszym krokiem we wszelkich działaniach marketingowych. Właściwie wdrożona strategia SEO przyczyni się do lepszej sprzedaży produktów czy usług. Prawie każdy z nas codziennie szuka wielu […]

  Worlwide

  KSIĄŻKA E-COMMERCE W PIGUŁCE 2020 ebook o ecommerce Wyselekcjonowanie I Najważniejsze | Praktyczne | Skuteczne | Ciekawie napisane WSZYSTKO CO ISTOTNE W JEDNEJ KSIĄŻCE O E-COMMERCE Hosting – Domena – Strona internetowa – CMS – WordPress – Joomla – Drupal – SSL – Let`s Encrypt – Platformy sklepowe – PrestaShop – Oscommerce – Shopware – […]
  Czym jest Google Ads? Google Ads (poprzednio Google Adwords) to system reklamowy, dzięki każdy posiadający wystarczające fundusze może  błyskawicznie wyświetlić swoją reklamę tekstową, graficzną lub wideo w wyszukiwarce Google, w poczcie Gmail, YouTube oraz u partnerów firmy Google. Zasada działania w większości oparta jest o prostą metodę: kto da więcej, ten wyświetla swoją reklamę częściej […]
  Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Praktyczny poradnik jak wypozycjonować i zoptymalizować stronę www i osiągnąć wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Pozycjonowanie stron to inaczej wpływanie na wyszukiwarki internetowe np. Google, Bing, Yandex tak, żeby wyświetlić daną stronę w organicznych (bezpłatnych) wynikach wyszukiwania na wysokich pozycjach. Efekty z pozycjonowania są widoczne po dużym czasie, wymagają […]
  Co to jest reklama internetowa i jak działa? Z artykułu dowiesz się co to jest reklama internetowa, jakie są najważniejsze formy reklamy online oraz przedstawię ranking skuteczności różnych form reklam w podziale na: reklamę płatną reklamę bezpłatną a na końcu stworzyłem ranking skuteczności wszystkich form reklamy internetowej, zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Dowiesz się więc […]
  Strona internetowa przyjazna wyszukiwarkom pozwala na szybsze zaindeksowanie jej zawartości oraz na wysokie pozycje w wynikach naturalnych np. Google. Aby witryna była dostępna dla wyszukiwarek, musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim treść, która znajduje się na stronie internetowej musi być łatwo dostępna dla robotów indeksujących. To pierwszy, najważniejszy krok do zajęcia wysokiej pozycji w rankingu […]
  Na czym polega dobieranie słów kluczowych? Analiza słów kluczowych polega na znalezieniu takich słów/fraz, których najczęściej używają użytkownicy internetu do wyszukiwania określonych produktów czy usług. Badanie słów kluczowych jest ważnym pierwszym krokiem we wszelkich działaniach marketingowych. Właściwie wdrożona strategia SEO przyczyni się do lepszej sprzedaży produktów czy usług. Prawie każdy z nas codziennie szuka wielu […]
  Social media marketing to inaczej marketing w mediach społecznościowych, czyli wykorzystywanie mediów społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter do reklamy i promocji, budowania świadomości marki i realizowania innych celów marketingowych.  Zazwyczaj marketing w mediach społecznościowych polega na budowaniu zaangażowania użytkowników sieci oraz szeroko pojęty branding np. w postaci wzrostu przywiązania do marki, czy też rozpoznawalności marki. […]

  Ostatnio chętnie czytane

  Czy warto odbyć szkolenie z SEO (search engine optimization)?  Nauka  pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych to zajęcie dla osób o szerokiej wiedzy, potrafiącej łączyć wiele dziedzin (np. IT, content marketing, UX), cierpliwej i potrafiącej współpracować z klientami. Po kursie z zakresu SEO każdy powinien znać techniki zdobywania widoczności w Internecie, po przez działania optymalizacyjne na […]
  Czym jest audyt sklepów internetowych? Audyt sklepów internetowych to sprawdzenie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych czynników mających realny wpływ na Twój biznes w Internecie. W trakcie audytu weryfikuje się  wszystkie elementy mające powiązanie z e-commerce, w tym SEO, SEA, UX, UI, SEM, Media społecznościowe, IT, Analitykę oraz wszystkie elementy, które mogą się z tym wiązać: Czynniki […]
  Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Praktyczny poradnik jak wypozycjonować i zoptymalizować stronę www i osiągnąć wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Pozycjonowanie stron to inaczej wpływanie na wyszukiwarki internetowe np. Google, Bing, Yandex tak, żeby wyświetlić daną stronę w organicznych (bezpłatnych) wynikach wyszukiwania na wysokich pozycjach. Efekty z pozycjonowania są widoczne po dużym czasie, wymagają […]
  Co to jest reklama internetowa i jak działa? Z artykułu dowiesz się co to jest reklama internetowa, jakie są najważniejsze formy reklamy online oraz przedstawię ranking skuteczności różnych form reklam w podziale na: reklamę płatną reklamę bezpłatną a na końcu stworzyłem ranking skuteczności wszystkich form reklamy internetowej, zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Dowiesz się więc […]

  Kategorie

  Login

  marketing treści
  Welcome to Typer

  Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
  Join Typer
  Registration is closed.