biuro@westom.pl     tel. 530 825 825

Jak mierzyć efektywność działań marketingowych?

W marketingu internetowym oprócz przeprowadzania samych działań, ważna jest również możliwość ich pomiaru. Obecnie ponad 90% przypadków można zmierzyć. Pozostałe 10% to miejsce na nowe narzędzia i ewolucję starych. W sieci badania można przeprowadzać w sposób ilościowy i jakościowy. Ilościowy pozwala na przedstawienie danych w konkretnych liczbach, porównanie ich z danymi historycznymi i przygotowanie prognozy na przyszłość. Sposób jakościowy pozwala poznać formy komunikacji online, zweryfikować proces zakupowy i użyteczności witryny.

Rodzaje badań online

Badania online głównie są zorientowane na witryny internetowe i użytkowników, którzy je odwiedzają. Ich zadaniem jest poznanie zachowań użytkowników przebywających w danym serwisie. Wyróżnia się trzy typowe rodzaje badań:

 • Badania trackingowe – analizują ruch na witrynie. Pozwalają określić stopień zainteresowania serwisem, pokazać ilość użytkowników przebywających na stronie, sposób ich poruszania się po witrynie oraz wiele innych ważnych informacji odnośnie ich popularności. Najbardziej popularne programy do badań trackingowych to: Google Analytics, gemisuTraffic, stat24, Webtrends, Webalizer oraz Omniture.
 • Badania audience – skupiają się na użytkowniku i pozwalają spojrzeć na witrynę z perspektywy internauty. Do tego typu badań można zaliczyć tworzenie profili behawioralnych. Profile pozwalają lepiej poznać zachowania użytkowników, a przez to lepiej dostosować komunikację i zweryfikować grupę docelową. Tego typu badania przeprowadza między innymi Gemius.
 • Megapanel PBI/Gemius – połączenie badań trackingowych i audience. Badanie odpowiada na dwa najważniejsze pytania: Jak efektywnie zaplanować media online? Jaki jest profil użytkowników serwisu WWW oferującego reklamę i w jakim stopniu się on pokrywa z założoną grupą docelową?

Jeszcze inną grupą są badania płatne zorientowane głównie na pomiar efektywności kampanii online. Dzięki nim można:

 • Monitorować efekt działań promocyjnych,
 • Określić skuteczność działań wizerunkowych,
 • Poznać profile użytkowników Internetu, którzy w jakiś sposób mieli kontakt z działaniami promocyjnymi w sieci.

Badania użyteczności

Do badań użyteczności zaliczają się testy z udziałem użytkowników, heurystyki, eyetrackingi, badania architektury informacji oraz badania dostępności. Wymagają realnego zaangażowania się analityków, moderatorów i użytkowników. Mogą być przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych lub naturalnych np. z własnego komputera użytkownika w jego własnym domu. Badania użyteczności są testami jakościowymi i są znacznie bardziej kosztowne niż badania ilościowe. Badania użyteczności obejmują:

 • Testy z udziałem użytkowników – dość kosztowne badania, ale bardzo przydatne. W testy angażuje się prawdziwych użytkowników witryny, którzy są wcześniej rekrutowani. Zaleca się, aby grupa była nie mniejsza niż 8 osób. Dzięki temu wyniki będą miarodajne i będzie można wychwycić większość błędów. Testy użyteczności mają na celu głównie sprawdzenie konstrukcji, nawigacji i treści znajdującej się na witrynie. Badania przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych, w warunkach normalnych, czyli użytkownicy testują witrynę na własnych komputerach w pracy lub domu albo w formie tzw. testów partyzanckich. Testy partyzanckie przeprowadza się na ulicy, w poczekalni, w kawiarni, na lotnisku i w innych miejscach publicznych. Wtedy testowane są przypadkowe osoby i na ogół sprawdza się w ten sposób strony mobilne i aplikacje.
 • Heurystyki – inaczej badania eksperckie. Są tańsze i mniej czasochłonne niż testy z udziałem użytkowników, ale nie są obiektywne.
 • Eyetracking – badanie śledzi ruch gałek ocznych użytkownika na stronie. Pozwala zaobserwować elementy strony, które bardziej, a które są mniej interesujące dla użytkownika.
 • Badanie architektury informacji – w badanie można zaangażować użytkowników oraz cały zespół odpowiedzialny za tworzenie witryny. Badanie pozwala w szybkim czasie wybrać najbardziej odpowiedni rozkład wszystkich elementów i informacji na stronie. W najprostszej wersji badania odręcznie rysuje się różne szkielety stron, a następnie każdy może wyrazić zdanie na ich temat.
 • Badanie dostępności – skupia się na dostępności fizycznej witryny i dostępności do projektu na ograniczenia techniczne po stronie odbiorcy.

Benchmarking

Benchamarking to analiza porównawcza projektów, procesów i innych elementów związanych z przedmiotem badania, które są realizowane przez konkurencję z naszej branży. Badania pozwalają określić kierunek działań w sieci oraz zaobserwować problemy konkurencji, których będzie można uniknąć.

Proces benchmarkingowy obejmuje sześć podstawowych kroków:

 • Wybór przedmiotu badań i analizy – może to być serwis internetowy, promocja w sieci, dystrybucja w sieci lub inne aktywności jak sponsoring czy Public Relations.
 • Wybór podmiotu badań – najbliższa czy potencjalna konkurencja?
 • Wybór źródeł danych i metod ich przetwarzania – dane pierwotne czy wtórne? Pochodzące z sieci, z wywiadu czy badań?
 • Ustalenie planu analizy i porównania danych – porównanie zarówno danych jakościowych, jak i ilościowych.
 • Ustalenie harmonogramu wprowadzania i implementacji zmian – analiza problemów, ustalenie najlepszych rozwiązań, zaproponowanie zmian i harmonogramu zmian oraz weryfikacja wprowadzonych zmian.
 • Monitoring rynku – analiza witryn tematycznych i branżowych, subskrypcja newsletterów, kontakty w branży, raporty branżowe i konsulting.