Otwarcie Pon - Sob 09:00-18:00
Email biuro{@}westom.pl Zadzwoń +48 883 979 229
Otwarcie Pon - Sob 09:00-18:00
Email biuro{@}westom.pl Zadzwoń +48 883 979 229

Internacjonalizacja i lokalizacja w projektowaniu user experience

Internacjonalizacja i lokalizacja są pojęciami związanymi z udostępnianiem produktów w innych państwach. Na samym początku projektu należy ustalić, czy produkt będzie dostępny tylko lokalnie, czy także w innych krajach. Nie wystarczy zatrudnić tylko tłumacza, gdy już witryna będzie gotowa. Inne rynki należy uwzględnić już na etapie projektowania.

Jak dokładnie definiuje się pojęcie internacjonalizacji?

Wiele różnych źródeł przedstawia podobną definicję. Jest to proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. O internacjonalizacji mówi się w przypadku, gdy firma rozszerza swoją działalność na inne rynki. Przechodzi z rynku lokalnego (krajowego) na rynki obce (zagraniczne).

W informatyce internacjonalizacja dotyczy oprogramowania. Program jest odpowiednio modyfikowany tak, aby umożliwić użytkownikom posługiwanie się nim w wielu językach. Po internacjonalizacji program będzie wyświetlał komunikaty oraz posiadał całą dokumentację w wielu różnych językach. Dzięki temu z oprogramowania będzie mogło skorzystać jeszcze więcej użytkowników.

O lokalizacji oprogramowania mówi się w przypadku dostosowania danego produktu do potrzeb lokalnego rynku. Robi się to poprzez tłumaczenie komunikatów i całej dokumentacji oprogramowania na konkretny język, a nawet dialekt. Bierze się przy tym pod uwagę obowiązujące zasady w danym języku np. formatowanie, jednostki miary, sposób sortowania liter itp.

Prowadzenie projektu user experience mając na uwadze wielu tak rożnych odbiorców jest nie lada wyzwaniem. Każdy kraj ma swoją kulturę i swoje prawo. Różnice pomiędzy poszczególnymi państwami mogą być ogromne i trzeba to uwzględnić w projekcie. Na przykład ten sam tekst w różnych językach może mieć zupełnie inną długość. Trzeba wtedy odpowiednio zaplanować szkielet witryny, aby w konkretnym miejscu wszystko się zmieściło. Mogą też być różnice w formacie daty, sposobach płatności, dostawie. Dostawa w danym kraju może się opóźnić, bo może być tam akurat jakieś święto narodowe i kurierzy w tym czasie nie będą pracować. Tak samo ważny jest styl, w jakim tworzone są treści, a nawet kolorystyka witryny. Należy również pamiętać, że nie wszystkie kampanie reklamowe wszędzie się sprawdzą. Coś, co w Europie i Ameryce jest na porządku dziennym, w krajach arabskich może być niedopuszczalne. Zatem w trakcie projektowania trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii. Im wcześniej wszystko będzie jasne, tym łatwiej będzie odpowiednio zaprojektować witrynę pod dane państwo i uniknie się w ten sposób wielu problemów w przyszłości.

Najbardziej przydatne wskazówki dotyczące internacjonalizacji w trakcie projektowania :

 • Język – od tego trzeba zacząć. Należy określić, w jakich językach i krajach produkt będzie dostępny. Należy pamiętać, że są kraje, gdzie wystarczy tłumaczenie na jeden język, ale i takie, gdzie trzeba dokonać tłumaczenia na kilka języków. Tak jest na przykład w Kanadzie (francuski, angielski), Szwajcarii (niemiecki, francuski, włoski, retoromański) oraz w Belgi (francuski, niderlandzki, niemiecki). Ponadto trzeba brać jeszcze pod uwagę odmiany danego języka – brytyjski angielski jest inny niż amerykański czy hiszpański używany w Hiszpanii, a Ameryce Południowej. Ustalając szkielet witryny najbardziej będzie nas interesowała długość tekstu. Ten sam tekst w wielu językach będzie zajmował inną ilość miejsca. Treść w języku niemieckim może zajmować nawet 50% więcej miejsca niż ta sama treść w języku angielskim. Jeszcze więcej miejsca potrzebuje tekst w języku holenderskim. A jeszcze inne podejście trzeba zastosować dla języków arabskiego i hebrajskiego, które czyta się od prawej do lewej.
 • Płatności – w wielu krajach proces płacenia wygląda zupełnie inaczej, dlatego najczęściej nie wystarczy samo przetłumaczenie procesu płatności, a będzie konieczne zastosowanie innych funkcji. W Holandii preferuje się płacenie za pomocą przelewów bankowych, w Niemczech za pomocą faktur, w Brazylii ludzie chcą płacić na raty, a Japończycy na ogół płacą dopiero przy odbiorze.
 • Zwrot i wymiana towaru – w krajach Unii Europejskiej dla sprzedaży wysyłkowej jest możliwość zwrotu towaru do 30 dni. Należy dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w danym państwie.
 • Czas i data – należy wziąć pod uwagę strefę czasową, format 12- lub 24-godzinny, format zapisywania daty MM/DD/RRRR czy DD/MM/RRRR. W Ameryce zapis 05/10 oznacza 10 maja, a w Polsce 5 października.
 • Waluta – w jakiej walucie mogą płacić klienci? Czy będzie tylko możliwość płacenie w kilku podstawowych walutach (dolary, euro, funty, złotówki), czy uwzględnione będą też waluty lokalne? Trzeba też określić, w jakiej walucie będzie wyświetlana cena oraz sposób jej wyświetlania. W Polsce kwotę dwa tysiące zł i trzynaście groszy zapiszemy 2 000,13, w Niemczech 2.000,13, a w USA 2,000.13.
 • Jednostki miary – jakimi jednostkami miary posługują się użytkownicy w danym państwie? Jednostkami metrycznymi czy systemem brytyjskim? Użytkownik musi mieć pewność, czy zakupione przez niego buty czy inna część garderoby będą na niego pasować. W większości państw Unii Europejskiej stosuje się jednostki metryczne, ale w Wielkiej Brytanii używa się również systemu brytyjskiego. Ponadto ta sama jednostka może mieć inną wartość w innych krajach.
 • Dane kontaktowe użytkowników – co kraj, to obyczaj i nie inaczej jest w przypadku wprowadzania danych kontaktowych. W Polsce wprowadza się tylko imię nazwisko. Niektóre kraje preferują wprowadzanie także drugiego imienia albo swoich inicjałów. Różna może też być kolejność zapisu – czasami najpierw podaje się imię, a w innych przypadkach najpierw wpisuje się nazwisko. Podobnie jest z adresem. Kody pocztowe mogą mieć inne formaty, tak samo jak numery telefonów. Inaczej też zapisuje się numery telefonów. Można wpisywać je jednym ciągiem, oddzielić myślnikami, wpisywać dwójkami, trójkami itp. Zastanów się, jaki format zapisu będzie najlepszy w danym regionie.
 • Ogólna prezentacja witryny – jaką treść wyświetlać w poszczególnych krajach? Wszędzie taką samą? Nie do końca. Jeśli na witrynie pojawia się tylko wizerunek białego Europejczyka, a witryna będzie działała w kraju, gdzie ponad 90% populacji to ludzie czarnoskórzy, to raczej nie spotka się to z pozytywnym odbiorem. Tak samo należy uważać na kolory. Kolor pomarańczowy wydaje się być neutralny, ale w Irlandii ciągle kojarzy się z protestantyzmem.

Najczęściej popełnianym błędem podczas projektowania pod kątem internacjonalizacji jest złe tłumaczenie. Wynika to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze nie bierze się pod uwagę kontekstu tłumaczenia. Tłumacz powinien dokładnie poznać całą witrynę zanim zabierze się do pracy, a nie tylko jej krótki wycinek. Po drugie często bardzo surowo traktuje się tłumaczenie i bierze się tylko pod uwagę to, aby tekst zmieścił się w danym miejscu.

Hierarchia Gilesa Colborne’a

Giles Colborne jest dyrektorem zarządzającym w angielskiej firmie cxpartners. Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem rozwiązań skoncentrowanych na użytkownikach. Skupia się głównie na zwiększeniu prostoty użytkowania witryn internetowych oraz urządzeń przenośnych.  Giles Colborne opracował hierarchię różnić związanych z lokalizacją. Hierarchia pozwala oszacować, ile czasu i pracy zajmie projektowanie skoncentrowane na użytkowniku. Hierarchia obejmuje sześć poziomów. Zagadnienia są zapisane od tych najłatwiejszych do przewidzenia do tych trudnych do przewidzenia. Są to:

 • Zadanie – użytkownicy większość zadań wykonują podobnie w każdym państwie. W taki sam sposób kupują produkty w sieci, dokonują rezerwacji wakacji, czy znajdują potrzebne dane kontaktowe.
 • Infrastruktura – jaki dostęp do technologii mają użytkownicy w danym kraju? Z jakich urządzeń korzystają? Głównie mobilnych czy także stacjonarnych? W jakim kontekście to robią? Ustalenie tej kwestii pozwoli przygotować najbardziej odpowiednie materiały dla użytkowników w danym państwie.
 • Prawo – kwestie prawne są niezwykle istotne i mogą znacznie się różnić w poszczególnych krajach. Szczególnie dotyczy to polityki zwrotów i wymiany towaru. W Unii Europejskiej na zakupy dokonane przez internet jest możliwość zwrotu do 30 dni. W innych krajach może być zupełnie inaczej.
 • Rynek – sytuacja na rynku często się zmienia, przez co zmieniają się też wymagania i oczekiwana użytkowników. Coś, co w jednym roku super się sprzedawało, w następnym roku może już tak nie być. Na przykład w jednym roku sprzedawane są tylko super laptopy, a w następnym ich wersje podstawowe z możliwością dokupienia dodatkowych części.
 • Tłumaczenie – w przypadku specjalistycznych witryn np. serwisu na temat inżynierii genetycznej, tłumaczenie powinno być wykonane nie przez zwykłego tłumacza, ale przez osobę mającą specjalistyczną wiedzę z tej dziedziny. W przeciwnym razie może dojść do niewybaczalnych pomyłek. Tłumaczenie powinno być profesjonalne, nie może być ograniczone brakiem miejsca na witrynie. Wszystko trzeba odpowiednio wcześniej przewidzieć, ile dany tekst potrzebuje miejsca.
 • Kultura – obejmuje całe spektrum zagadnień, które trzeba przeanalizować. Począwszy od kolorystyki witryny po święta narodowe czy wzorce moralne. Należy przeprowadzić dokładny wywiad kulturowy przed rozpoczęciem projektowania.