biuro@westom.pl     tel. 530 825 825

Czy warto inwestować w marketing szeptany?

Zadaniem marketingu szeptanego jest dotarcie z treścią marketingową do odbiorców za pośrednictwem bezpośredniego, z pozoru spontanicznego przekazu ustnego lub pisemnego.

Głównymi celami marketingu szeptanego są:

  • nakłanianie ludzi do rozmawiania o danych produktach poprzez rozpoczynanie tematu lub odpowiednie kierowanie rozmową.
  • szukanie nowych sposobów, kanałów komunikacji do prowadzenia rozmów.
  • wplatanie w posty, komentarze i inne treści w sieci informacji dotyczących danych produktów.

Marketing szeptany wymaga doświadczenia i umiejętności. W przeciwnym razie efekt może być odwrotny do zamierzonego. Użytkownicy szybko wychwycą, że coś jest nie tak i odbiorą działania jako natrętne.

Proces wdrażania marketingu szeptanego obejmuje 4 etapy i wygląda następująco:

  • Analiza – należy ustalić cele, jakie firma chce osiągnąć za pomocą marketingu szeptanego, sposób monitorowania efektywności działań oraz jak wygląda obecny marketing internetowy w firmie.
  • Planowanie – co, gdzie, kiedy. Należy ustalić dokładne scenariusze działań, miejsca przeprowadzenia akcji i przewidywany czas.
  • Realizacja – przeprowadzanie działań w wybranych wcześniej miejscach. Najczęściej są to fora tematyczne, blogi i portale społecznościowe.
  • Weryfikacja – podsumowanie działań, opracowanie raportu oraz analiza skuteczności.