Archiwizacja danych oraz pamięci masowe

Oferujemy Państwu archiwizowanie danych firmowych oraz dostęp do naszego systemu online archiwizacji.

Elektroniczna archiwizacja danych:
– porządkowanie i skanowanie danych papierowych oraz zapis elektroniczny,
– archiwizacja na bezpiecznych nośnikach,
– dostęp online do danych jako opcja,
– archiwizacja takich danych jak: bazy danych, poczta elektroniczna, dane zgromadzone na dyskach twardych, historia przeglądania stron www oraz inne…

Tradycyjna archiwizacja danych:
– porządkowanie danych papierowych oraz nośników danych,
– katalogowanie i usuwanie danych niepotrzebnych,
– przechowywanie danych w naszych magazynach i archiwum,

W ramach archiwizacji porządkujemy całe zasoby firmy, opracowujemy optymalne wykorzystanie sieci, sprzętu i oprogramowania, zabezpieczamy zasoby przed atakami hakerskimi oraz awariami, tworzymy kopie bezpieczeństwa.

Top